Spoed (0511) 469 487· Hamstra & De Ronde (0511) 462 269· Talsma & Hooisma (0511) 461 320· Van Keulen & Van de Vegt (0511) 461 424

Beste mensen,

Deze zomer zal ik 7 weken afwezig zijn. Dat is een hele tijd dus het leek me goed om dit nader toe te lichten. Ik ga een reis maken waar ik al jaren van droom.  Ik ga met mijn partner naar Noorwegen. We gaan met de rugzak op en een klein tentje de ruige natuur in, wildkamperen, lopen en de stilte opzoeken.

Ik heb hier twee jaar over nagedacht. Eigenlijk wilde ik wachten tot na mijn pensioen. Kan je dit wel maken tegen over je patiënten? Tegenover je collega’s? Uiteindelijk heb ik voor mezelf toch deze keuze gemaakt al vind ik het wel moeilijk om de praktijk en de mensen achter te laten. Maar het is niet altijd goed om je dromen uit te stellen, je weet immers nooit hoe je leven loopt.

Ik wil graag dokter Meijer aan u voorstellen. Hij komt 4 dagen per week 4 weken lang voor mij waarnemen. Ik zit al jaren met hem in een intervisie groep en hij is een hele sociale, serieuze en lieve dokter. Hij zal naast dokter Hamstra en dokter Roelfsema in de praktijk werken op maandag/dinsdag/donderdag en vrijdag.

Vriendelijke groet,
Irma de Ronde

 

Geachte heer/mevrouw,

Graag wil ik mij even aan u voorstellen. Omdat dokter Irma de Ronde op een welverdiende vakantie gaat, vroeg zij mij voor haar waar te nemen en een kort stukje te schrijven voor haar nieuwsbrief. Wij kennen elkaar van vele jaren intervisie. Hierbij overlegt een groep , in dit geval huisartsen, met elkaar over patiënt- en praktijk-gerelateerde onderwerpen.

Mijn naam is Frank Meijer, geboren in buurland Overijssel, bij de Weerribben. Na een periode op de grote vaart, studeerde ik geneeskunde in Groningen. Hierna volgde ik de specialisatie tropengeneeskunde in Apeldoorn en Amsterdam. Ik werkte hierna vele jaren in Tanzania en Zimbabwe als enige arts in een ziekenhuis met 150 bedden en 4 plattelandskliniekjes.

Na terugkeer specialiseerde ik mij tot huisarts en heb daarna met een collega in maatschapsverband een huisartsenpraktijk opgericht in Balk in 1990. Dat was toen nog inclusief consultatie bureau, verloskunde, apotheek en kleine chirurgie. In 2013 toen het praktijkpand moest worden uitgebreid trok ik mij terug als praktijkhouder en werk sindsdien als waarnemer in dezelfde praktijk maar werd tevens contracthouder als huisarts in het AZC te Balk.

Ik versta het Gaasterlands Fries uitstekend. Ik spreek het niet, ook al deed ik een poging, maar door teveel andere talen o.a. Afrikaanse talen en dialecten als Tukkers (ik woonde lang in Enschede) en Gronings lukte het me niet goed het Fries aan te leren. Ik zal me zo goed mogelijk inzetten om dokter de Ronde te vervangen en heb zin in een periode in Burgum, wat ik ooit leerde kennen toen ik op fietsvakantie was jaren geleden.

Vriendelijke groet,
Frank Meijer

 

 

 

 

 

 

© 2020 - 2022 · it Peldershûs · Ontwerp & Ontwikkeling Custard