Spoed (0511) 469 487· Hamstra & De Ronde (0511) 462 269· Talsma & Hooisma (0511) 461 320· Van Keulen & Van de Vegt (0511) 461 424

Huisartsenlaboratorium

Voor bloedonderzoek wordt gebruik gemaakt van het huisartsenlaboratorium Certe. De bloedafname vindt plaats OP AFSPRAAK. U kunt hiervoor een afspraak inplannen via www.certe.nl of via telefoonnummer 088-23 71 000.

Deze heeft zitting in “de Stryp” op:

maandag: 08.00 uur – 10.45 uur
donderdag: 08.00 uur – 10.45 uur

Neem altijd uw verzekeringspasje en identiteitsbewijs mee.

Houd er rekening mee dat de factuur van het laboratoriumonderzoek afgaat van uw eigen risicoregeling.

 

Verandering laboratoriumkosten Ketenzorg

Zilveren Kruis stopt per 1 januari 2023 met vergoeding laboratoriumverrichtingen voor ketenzorgpatiënten.

In Friesland geldt al jaren dat bepaalde laboratoriumverrichtingen voor ketenzorgpatiënten door de ketenzorg worden vergoed.
Met ingang van 1 januari 2023 komt hieraan een einde. Zilveren Kruis hanteert in de rest van het land nu al een beleid waarbij laboratoriumverrichtingen geen onderdeel uitmaken van de ketenzorg.
De zorgverzekeraar heeft besloten dit beleid vanaf 1 januari 2023 ook in Friesland te hanteren.
Daarmee komt vanaf dat moment een einde aan deze vergoeding.

Indien u vragen heeft over de kosten verzoeken wij u contact op te nemen met uw zorgverzekering.

© 2020 - 2023 · it Peldershûs · Ontwerp & Ontwikkeling Custard