Spoed (0511) 469 487· Hamstra & De Ronde (0511) 462 269· Talsma & Hooisma (0511) 461 320· Van Keulen & Van de Vegt (0511) 461 424

Ideeën of klachten

Ideeën
Heeft u een idee voor het It Peldershûs? Laat ons dit dan weten via de balie assistente. Wij vinden het belangrijk dat uw ideeën gehoord worden. Daarom worden alle ideeën ingebracht in onze vergaderingen.

Klachten
Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts.
Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Als dat zo is, dan horen wij het graag. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. Onderstaand vindt u de beschrijving van de gehele klachtenprocedure.

STAP 1 Klachten via It Peldershûs
U kunt uw klacht allereerst persoonlijk, telefonisch of via een klachtenformulier kenbaar maken bij ons in de praktijk. Wij behandelen elke klacht serieus en proberen om in goed overleg tot een oplossing of een verbetering te komen. U krijgt altijd binnen 10 werkdagen een eerste reactie van ons.
Vindt u het lastig om met ons uw klacht te bespreken? Dan kunt u rechtstreeks contact zoeken met het SKGE en STAP 1 overslaan.

STAP 2 Klachtenfunctionaris via SKGE
Wanneer u er met ons niet uitkomt dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Deze is aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem.
De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.
U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE, www.skge.nl.
De klachtenfunctionaris is ook te bereiken op telefoonnummer 088 – 0229190.

STAP 3 Geschilleninstantie via SKGE
Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Informatie hierover vindt u ook op de website van de SKGE. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE)
Adres : Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven
Telefoon : 088 022 91 03
Meer informatie kunt u vinden op: www.skge.nl

© 2020 - 2024 · it Peldershûs · Ontwerp & Ontwikkeling Custard