Spoed (0511) 469 487· Hamstra & De Ronde (0511) 462 269· Talsma & Hooisma (0511) 461 320· Van Keulen & Van de Vegt (0511) 461 424

Praktijkondersteuner Somatiek

De praktijkondersteuner somatiek (POH-S) verleent zorg en ondersteuning aan mensen met een chronische ziekte, zoals diabetes mellitus, hart- en vaatziekten (CVRM) , astma, COPD.  Daarnaast geeft de praktijkondersteuner ondersteuning aan (kwetsbare) ouderen. Binnen It Peldershus werken de volgende POH-S: Janike, Tjitske en Margriet voor de praktijk Hamstra & de Ronde. Gerda en Margriet voor praktijk Talsma & Hooisma. Moniek, Tjitske en Ineke voor praktijk van Keulen & van de Vegt.

Spreekuur Praktijkondersteuners
De POH-S heeft een eigen spreekuur en kan ook patiënten thuis bezoeken.
Tijdens de spreekuren zullen met name adviezen en voorlichting over leven met de chronische ziekte onderwerp van gesprek zijn.
Daarbij wordt gesproken over leefstijl, welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn, wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn voor het dagelijks leven en hoe het ontstaan van eventuele complicaties en/of risico’s zo klein mogelijk gehouden kan worden.
De consulten bij de POH zijn ongeveer 30 minuten en daarmee langer dan bij de huisarts.
De POH bespreekt uw medicijngebruik en ook de jaarlijkse- en/of 3-maandelijkse laboratorium onderzoeken met u. Zo nodig wordt medicatie aangepast in goed overleg met u en met de huisarts.
De controle onderzoeken, zoals bloeddruk en gewicht, worden eventueel aangevuld met voor uw aandoening relevante onderzoeken, zoals voetonderzoek bij diabetes en longfunctieonderzoeken bij COPD.

Verloop
U wordt via de huisarts of via terugverwijzing door de specialist in het ziekenhuis naar de POH-S verwezen voor een eerste afspraak. Er kan via de doktersassistente een afspraak voor u ingepland worden of de POH-S neemt zelf contact met u op voor het maken van een afspraak.
In It Peldershûs werken 6 praktijkondersteuners somatiek.

Registratie en overleg
De POH-S rapporteert in het Ketenzorg Informatiesysteem (KIS).  Dit is een multidisciplinair informatiesysteem voor integrale zorg. Dit systeem helpt bij de behandeling van patiënten met chronische aandoeningen.
De registratie in het KIS wordt gekoppeld aan uw patiëntendossier in het HIS (Huisartsen Informatiesysteem), waardoor de huisarts de gegevens kan inzien.
De POH-S heeft korte lijnen en regelmatig overleg met de huisarts. De huisarts is en blijft eindverantwoordelijk en houdt zicht op de voortgang van de behandeling.

Vergoeding
Voor de uitvoering van de chronische zorg door de POH-S zijn wij aangesloten bij de Ketenzorg. Alle zorg van de POH-S wordt vergoed uit de basisverzekering. (let op; hier valt laboratoriumonderzoek niet onder)

Verhinderd?
Bij verhindering vragen wij u vriendelijk om dit minimaal 24 uur van tevoren aan de doktersassistente door te geven en een nieuwe afspraak te maken. Indien u te laat afzegt of niet op de afspraak komt, kunnen kosten in rekening worden gebracht. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor het verloop van de behandeling.

Binnen It Peldershús werken praktijkondersteuners (MBO vooropleiding, gevolgd door een post-hbo opleiding tot praktijkondersteuner) en praktijkverpleegkundigen (HBO vooropleiding, gevolgd door een post-hbo opleiding praktijkondersteuner).

© 2020 - 2024 · it Peldershûs · Ontwerp & Ontwikkeling Custard