Spoed (0511) 469 487· Hamstra & De Ronde (0511) 462 269· Talsma & Hooisma (0511) 461 320· Van Keulen & Van de Vegt (0511) 461 424

Huisarts in opleiding

In onze huisartsenpraktijk zijn een of meerdere artsen in opleiding tot specialist (aios) werkzaam.
Momenteel zijn dit Maud van Goor (Talsma & Hooisma) en Rebecca Huizing (van Keulen & van de Vegt).
Zijn zijn afgestudeerd basisarts die in opleiding zijn tot huisarts. Een huisarts in opleiding voert zelfstandig spreekuur en wordt begeleid door een ervaren huisarts uit onze praktijk.

Het kan voorkomen, dat wij u om toestemming vragen dat het gesprek (consult) dat u heeft met de huisarts in opleiding mag worden opgenomen op video. Opnames uit de spreekkamer zijn zeer leerzaam en vormen een belangrijk deel van de opleiding. Het is dan de bedoeling dat het gesprek volledig wordt opgenomen, dus inclusief de tijd van het eventuele lichamelijke onderzoek. Het lichamelijk onderzoek zal overigens niet op beeld zichtbaar zijn! Deze opnames worden alleen gebruikt voor het onderwijs of beoordeling van de huisarts in opleiding. De opnames worden dus niet in uw medische dossier opgenomen.

De huisarts in opleiding geeft voordat de opname begint een toelichting en kan ook uw eventuele vragen hierover beantwoorden. Wanneer u geen toestemming geeft, worden er ook geen video-opnames gemaakt. Ook tijdens het gesprek kunt u op ieder gewenst moment de toestemming voor de opname weer intrekken. De video-opname wordt dan gestopt en de gemaakte opname wordt vernietigd.
Als u geen bezwaar heeft tegen de video-opname kunt u er op vertrouwen dat de opnames alleen gebruikt worden voor onderwijsdoeleinden. De video-opnames vallen onder het medische beroepsgeheim. Uw privacy is in alle gevallen volledig gewaarborgd.

Meer weten?
De assistent(e) kan u meer vertellen over het maken van video-opnames. Ook vindt u meer informatie in de informatiebrief en het privacy statement.

Alle huisartsenpraktijken binnen it Peldershûs zijn aangesloten bij het Academisch Huisarts Ontwikkel Netwerk (AHON). In het AHON werken huisartsen uit Noord- en Oost-Nederland samen met de afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde van het UMCG. Twee belangrijke activiteiten van het netwerk zijn het opleiden van nieuwe huisartsen en het doen van gedegen wetenschappelijk onderzoek.

Vragen over het AHON?
Bij vragen kunt per mail contact opnemen met het AHON:
E-mail: ahon@umcg.nl
Of kijk op de website: www.huisartsgeneeskunde-umcg.nl/ahon

© 2020 - 2024 · it Peldershûs · Ontwerp & Ontwikkeling Custard