Spoed (0511) 469 487· Hamstra & De Ronde (0511) 462 269· Talsma & Hooisma (0511) 461 320· Van Keulen & Van de Vegt (0511) 461 424

Praktijkondersteuner GGZ

De praktijkondersteuner GGZ is er voor mensen met psychische en psychosociale klachten. U kunt bij hen terecht met klachten als overbelasting en overspannenheid, somberheid, angst, rouw en verlies, oververmoeidheid en klachten waar geen lichamelijke oorzaak voor gevonden is. Ook wanneer u problemen en/of vragen heeft over de opvoeding van uw kind(eren) of uw relatie of bij levensfaseproblematiek, kunt u met de POH-GGZ in gesprek gaan.
De POH-GGZ kan helpen bij het verhelderen van problemen, het geven van advies over behandeling en/of verwijzing, kortdurende behandeling en langdurende ondersteuning in de huisartsenpraktijk en nazorg na behandeling in de GGZ.
Ook kan de POH-GGZ naast gesprekken gebruik maken van e-health modules. Door middel van digitale behandelprogramma’s op de computer gaat u dan zelf aan de slag met uw gezondheid.

Verloop
De huisarts kan u adviseren een afspraak te maken met de POH-GGZ. In It Peldershus werken 3 praktijkondersteuners GGZ. Een afspraak kan worden gemaakt via de doktersassistente.
Het eerste gesprek is een intakegesprek en duurt maximaal een uur. Er wordt gekeken wat de aard en oorzaak van de klachten is. De vervolggesprekken zijn 30 minuten en gericht op het aanpakken van de problematiek.

Registratie en overleg
De POH-GGZ is verplicht te rapporteren in het dossier van de huisarts, waardoor deze de gegevens kan inzien. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk.
De POH-GGZ zal u laagdrempelig en in de eigen huisartsenpraktijk hulp bieden bij lichte psychische en psychosociale klachten en vragen. De POH-GGZ heeft korte lijnen en regelmatig overleg met de huisarts. De huisarts is en blijft eindverantwoordelijk en houdt zicht op de voortgang van de behandeling.
Mocht u dingen willen bespreken die niet bij de huisarts terecht mogen komen, dan kunt u dit tijdens het gesprek aangeven.

Medicatie
De POH-GGZ schrijft geen medicatie voor. Mocht dit nodig zijn, dan kan de huisarts dit doen. Wel kan de POH-GGZ de werking en de voortgang van de medicatie met u bespreken.

Kosten
De kosten voor gesprekken met de POH-GGZ vallen onder de huisartsenzorg en worden daarom volledig vergoed door uw verzekering.
Alleen bij doorverwijzing is het mogelijk dat u hiervoor een eigen risico moet betalen.

Verhinderd?
Bij verhindering vragen wij u vriendelijk om dit minimaal 24 uur van tevoren aan de doktersassistente door te geven en een nieuwe afspraak te maken. Indien u te laat afzegt of niet op de afspraak komt, kunnen kosten in rekening worden gebracht. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor het verloop van de behandeling.

 

 

© 2020 - 2024 · it Peldershûs · Ontwerp & Ontwikkeling Custard