Spoed (0511) 469 487· Hamstra & De Ronde (0511) 462 269· Talsma & Hooisma (0511) 461 320· Van Keulen & Van de Vegt (0511) 461 424

Spreekuren

Alle spreekuren zijn volgens afspraak. U kunt telefonisch tussen 8.00 – 10.15 uur en 10.45 – 12.00 uur een afspraak maken indien mogelijk voor dezelfde dag en bij spoed.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden. Ze is daarvoor opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en ernst van uw klachten. De assistente heeft net als de huisarts een beroepsgeheim.
Wanneer u meerdere klachten/vragen heeft dan kunt u dat aangeven bij het maken van de afspraak, zodat er voldoende tijd voor u wordt gepland in de agenda.

Afspraak tijdig afzeggen
Heeft u een afspraak in de praktijk, komt u dan alstublieft op het aangegeven tijdstip. Als u niet kunt, bel dan op tijd af. Op uw plek kan dan een andere patiënt ingepland worden.
Mocht u twee keer uw afspraak niet nakomen zonder afzeggen, dan zullen wij het consult in rekening brengen.

Terugbelspreekuur
Het terugbelspreekuur is voor het beantwoorden van eenvoudige vragen, korte adviezen en uitslagen van onderzoek. U kunt bij de assistente een afspraak voor het terugbelspreekuur maken. Dit kan tussen 8.00 – 10.15 uur en tussen 10.45 – 12.00 uur.
De huisarts belt u dan terug tussen 13.00 – 14.00 uur.

Huisbezoek
Wanneer het om medische redenen niet mogelijk is om naar de praktijk te komen, kunt u ‘s ochtends tot 10.15 uur een huisbezoek aanvragen. Omdat in de praktijk de beste onderzoek- en behandelmogelijkheden aanwezig zijn, heeft het de voorkeur dat u naar de praktijk komt.

Spreekuur door assistenten
Iedere dag is er op afspraak een assistentespreekuur. U kunt bij haar terecht voor: uitstrijkjes, injecties, hechtingen verwijderen, wrattenbehandeling, oren uitspuiten, zwachtelen, bloedvat onderzoek, hartfilmpje etc.
Sommige van deze onderzoeken kunnen op uw verzoek, anderen gebeuren als de huisarts dat nodig vindt.

Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S)
De POH-S is er speciaal voor chronische ziekten. Na doorverwijzing van uw huisarts kunt u gebruik maken van haar spreekuur. Zij begeleidt u, geeft u advies en controleert u regelmatig. De praktijkondersteuner is opgeleid om mensen met o.a. suikerziekte, hart- en vaatrisico, longziekten en ouderen te begeleiden. Zij kan u zelfstandig zorg bieden, in samenspraak met uw huisarts.

Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheids Zorg (POH-GGZ)
De POH-GGZ is gespecialiseerd in psychosociale problematiek. Na doorverwijzing van de huisarts kunt u gebruik maken van haar spreekuur.

Digitaal contact
De praktijken zullen in de toekomst de mogelijkheid bieden om recepten aan te vragen via e-mail en e-mailconsulten. Houd hiervoor de website in de gaten.

Dienst en waarneming
Buiten de openingstijden wordt de spoedeisende huisartsenzorg verleend vanuit de Dokterswacht Friesland. Deze is bereikbaar via telefoonnummer 0900 112 7 112. Bij vakantie, nascholing en ziekte is er een waarneemregeling met de overige huisartsen in It Peldershûs, voor zaken die niet kunnen wachten tot uw eigen huisarts er weer is.

 
 
 
© 2020 - 2024 · it Peldershûs · Ontwerp & Ontwikkeling Custard