Spoed (0511) 469 487· Hamstra & De Ronde (0511) 462 269· Talsma & Hooisma (0511) 461 320· Van Keulen & Van de Vegt (0511) 461 424

Huisregels it Peldershûs

 • We gaan op een respectvolle manier met elkaar om.
 • Een ieder geeft elkaar gepast de ruimte in verband met de privacy. Aan de balie kunnen wij uw privacy niet garanderen.
 • Als daar reden toe is, mogen medewerkers vragen om uw identiteitsbewijs. Soms is dit zelfs wettelijk verplicht.
 • Respecteer de privacy van een ieder en maak geen foto’s of filmpjes.
 • Aanwijzingen van onze medewerkers moeten altijd worden opgevolgd.
 • Mobiel telefoneren mag, maar houd wel rekening met anderen. Zo vragen wij dat u uw mobiel uit heeft wanneer u in gesprek bent met een van onze medewerkers. Ook vragen wij u rekening te houden met andere mensen in de wachtkamer en hen niet te storen wanneer u belt.
 • Wij tolereren geen discriminatie, agressie, (verbaal) geweld en ongewenst (seksueel) intimiderend gedrag in welke vorm dan ook. Wanneer dit toch voorkomt zal uw huisarts hiervan op de hoogte worden gebracht en volgt er een aantekening in onze administratie.
 • Wanneer u onder invloed bent van alcohol, drugs en/of andere geestverruimende middelen kan u de toegang tot it Peldershûs geweigerd worden.
 • U mag geen wapens, van welke soort dan ook, bij u dragen.
 • Roken is niet toegestaan, it Peldershûs en haar omgeving is rookvrij.
 • Met uitzondering van hulphonden zijn dieren niet toegestaan.

Wanneer deze regels niet nageleefd worden kan de huisarts u de toegang tot de praktijk te ontzeggen.
Bij diefstal, geweld en ander ongeoorloofd gedrag doet de huisarts aangifte bij de politie.
it Peldershûs of haar medewerkers zijn niet aansprakelijk bij schade, verlies of diefstal van eigendommen.

© 2020 - 2024 · it Peldershûs · Ontwerp & Ontwikkeling Custard