Spoed (0511) 469 487· Hamstra & De Ronde (0511) 462 269· Talsma & Hooisma (0511) 461 320· Van Keulen & Van de Vegt (0511) 461 424

Inzage medisch dossier

Inzage in uw dossier
U heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Wilt u hierover meer weten, raadpleeg dan de website van de artsenfederatie KNMG: KNMG Inzage medisch dossier. In ons privacyreglement leest u hoe wij omgaan met privacy gevoelige informatie.

Na overlijden
Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien. Toch kunt u na het overlijden van een familielid met vragen blijven zitten en graag het één en ander willen uitzoeken. Dan kunt u contact opnemen met de huisarts. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.

Afspraak maken voor inzage in dossier
Wilt u uw dossier inzien, dan kunt u een afspraak maken op het spreekuur. U kunt uw dossier inzien en uw huisarts kan dan direct uw vragen beantwoorden en/of zaken toelichten.

Kopie medisch dossier
Als u een kopie van uw medisch dossier wilt aanvragen, kunt u een afspraak maken op het spreekuur. De huisarts spreekt dan uw wensen met u door en heeft tevens een aanvraagformulier voor u beschikbaar dat u dan samen kunt invullen.

Legitimatie
Als u de kopieën ophaalt, moet u zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs; een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.
Uw medisch dossier wordt door uw huisarts via een veilige zorg website (ZorgMail FileTransfer) of per aangetekende post overgedragen.

© 2020 - 2024 · it Peldershûs · Ontwerp & Ontwikkeling Custard